17/Outubro/2004 - Shikama no uchi - Casa do Shikama

Lucas, Saki, Yuka e Tiemi Parque
Parque Tiemi, Yoko e Lucas
Tiemi e Lucas Estatua
Pedalinho... Saki e Lucas; Yuka e Tiemi
Cidade do Daisuke Tiemi e Yuka
Tiemi e Saki Daisuke no kazoku e Tiemi

Back