Cruzeiro vs Ipatinga

rotary de soccer no shiaiwo miniitta tokini
totta syashin desu!!
bokuha 1ban migini imasu...
(miemasenga)
koremo onaji syashin desu.
bokutachi ga shiai wo mita basyodesu... koremo onajidesu.
mineirao deno syashin desu!!!ryuugaku sei ha 40 nin kurai ikimashita...

Back